Обуки

Автор: Марија Зеленковска

На 20ти мај (четврток) се одвиваше првата сесија од WECAN обуката за зајакнување на жени претприемачи. На самиот почеток од оваа сесија, жените кои се дел од оваа обука се запознаа на креативен начин така што ги споделија меѓусебно нештата кои највеќе ја доловуваат нивната личност или кои се дел од нивното секојдневие. По воведното запознавање, на учесничките им беше претставен сеопфатно проектот WECAN, неговите активности и цели како и досегашните реализации и случувања во склоп на истиот.

Чест ни е да ги претставиме примателите на специјалната награда на првиот меѓународен натпревар POPRI!

БИОНЕРИ

Автори: Иван Пешев, Стефан Малиновски, Кристина Попова, Мартин Ристоски

Не застануваме! Денес ја имавме третата сесија на Програмата за обука WECAN.

Продолжуваме со втората сесија на Програмата за обука WECAN која се одржа на 13ти април.

Започнавме! Првата сесија на програмата за обука WECAN започна на 7-ми април и опфати разни активности како што се работилници, презентации, групни дискусии, креативно размислување итн.