Едукативната програма на ЦКМ....

CKM е посветен на поддршка на прашања од јавен интерес во областa на економскиот развој, наука и технологијата, поволна средина за бизниси и претприемништво.

Во нашиот Центар можете да добиете....