19-тиот национален конгрес на Комунистичката партија на Кина започнa во Пекинг и ветува дека ќе биде најголемиот настан оваа година. Конгресот носи вистинска промена на парадигмата - важна промена што се случува кога вообичаениот начин на размислување се заменува со нов. Токму тоа ќе биде овој Конгрес и тоа е причината зошто тој е од историско значење за секој од нас и за глобалната економија.

Индексот за глобална конкурентност претставува рамка и соодветен сет на индикатори во три главни категории и дванаесет политички домени за 137 економии.  Најновиот извештај за глобалната конкурентност 2017-2018 укажува дека десет години од глобалната финансиска криза, изгледите за одржливо економско обновување се изложени на ризик поради зголемениот неуспех од страна на лидерите и носителите на одлуки да  воведат реформи за поддршка на конкурентноста што ќе придонесе за зголемување на продуктивноста

Швајцарија, САД и Сингапур остануваат трите најконкурентни економии во светот, а потоа следат Холандија, Германија и Хонг Конг

Со ранг на 68-то место во претходната година, Македонија не учествува во овогодишното рангирање. Од нашите соседи највисоко рангирани според Извештајот за глобална конкурентност 2017 – 2018 се:

  1. Словенија – 48 место
  2. Бугарија – 49 место
  3. Романија – 68 место
  4. Хрватска – 74 место
  5. Албанија – 75 место

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари-август 2017 година, изнесува 196 628 850 илјади денари и бележи пораст од 14.0% во однос на истиот период од претходната година.

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, добиени од годишните сметки на деловните субјекти и други извори, бруто-домашниот производ во 2016 година изнесува 598 881 милиони денари и во однос на 2015 година е номинално зголемен за 7.1%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во август 2017 година, во однос на август 2016 година, изнесува 94.7.