Во свет кој се бори да ја спречи појавата на COVID-19, најголемиот пробле е здравствената инфраструктура и капацитетот за тестирање.

Различни земји имплементираат различни стратегии за тестирање како и опсези на достапни дијагностички тестови. Потребна е независна проценка на овие тестови и упатства за да се обезбеди безбедно и сигурно тестирање.

На оваа обука, ќе ги откриете најновите препораки за тестирање за COVID-19, ќе добиете ажурирани информации за спроведување на тестовите и како најдобро да ги распоредите.

 Кои теми ќе ги покриете?

  1. Тековната состојба на пандемијата COVID-19 и улогата на дијагностиката во барање на одговор за пандемијата
  2. Различните видови на дијагностички тестови и нивната употреба при појава на COVID-19
  3. Тековните препораки за дијагностицирање на COVID-19 и стратегии за тестирање
  4. Како земјите воспоставуваат и го зголемуваат тестирањето на COVID-19 и клучните размислувања за безбедност, квалитет и влијание на дијагностичките услуги

Што ќе постигнете?

До крајот на курсот, ќе можете да…

  1. Идентификувате различни видови на дијагностика за тестирање на COVID-19, научете за нивната употреба за подобро разберете дали и како можат да се спроведат во вашата земја
  2. Научите како земјите го зголемуваат капацитетот за тестирање, додека истражувате клучни размислувања за да ги информирате вашите сограѓани
  3. Идентификувате клучни технички и оперативни размислувања за тестирање и како истите да ги примените за да обезбедите безбедни и квалитетни услуги за тестирање
  4. Развивате разбирање за глобалните препораки за употреба на COVID-19 дијагностицирање и стратегии за тестирање.

Обуката започнува на 20ти април. Истата е на англиски јазик. Истата е бесплатна. Регистрација на следниот линк