Оваа година се одбележува 15тиот Doing Business Report. Од почетокот на проектот во 2003 година, глобалната деловна регулаторната средина е драматично променета. Владите ширум светот го прифатија и го негуваат напредокот во информатичката технологија за намалување на бирократските пречки и зголемување на транспарентноста.

Денес, во 65 од 190 економии опфатени со Doing Business извештајот, претприемачите можат да завршат најмалку една бизнис постапка со помош на интернет, во споредба со само девет од 145 економии опфатени во Doing Business 2004 година. Покрај тоа, во 31 економии сега е можно да се иницира комерцијален онлајн спор. Овој вид на напредок може да се забележи и во другите области кои се опфатени со Doing Business извештајот.

Оваа година, Македонија е рангирана на 11то место на Doing Business 2018 Rank , со кој се опфатени 190 земји од светот, што е за едно место подолу од минатогодишниот извештај. На прво место оваа година е рангиран Нов Зеланд.

Со помош на податоците од Doing Business извештајот се добива подобра слика за тоа како функционира економската политика. Во почетокот со Doing Business репортот биле опфатени 145 економии но обемот на извештајот денес се прошири до 190 економии во светот. Регулаторната области кои се мерат со извештајот, исто така, се проширија и опфаќаат повеќе фактори кои се релевантни за секојдневното работење на домашните мали и средни фирми. Еден аспект на Doing Business останал непроменет: нејзиниот фокус на промоција на регулаторната реформа што ја зајакнува способноста на приватниот сектор да се отвораат работни места, да се отвораат нови работни места со цел намалување на сиромаштијата и да се создадат повеќе можности за економијата да напредува.

Идејата дека приватниот сектор има значителна економска, социјална и развој влијание сега е универзално призната. Одговорен за околу 90% од вработеноста во земјите во развој, приватниот сектор е идеално поставен за да ја намали сиромаштијата преку обезбедување на можности за добар и одржлив животен стандард. Реформите ги катализираат приватните инвестиции. Промовирањето на добро функционирање на приватниот сектор е голем потфат за секоја влада. Се бараат долгорочни политики за отстранување на административните бариери и зајакнување на законите со кои се промовира претприемништвото. Извештајот им помага на економиите да го сторат тоа. Тој им дава глас на луѓето да бараат подобри јавни услуги. Тој, исто така ја зголемува одговорноста на владата. Во текот на изминатата деценија, повеќе од 60 економии имаат воспоставено регулаторни комисии за реформи кои ги користат Doing Business индикаторите. Како резултат на тоа, владите објавиле повеќе од 3.180 регулаторни реформи, вклучувајќи и околу 920 реформи кои биле инспирирани од Doing Business извештајот.