YES C+C е проект кој има за цел да ги подобри компетенциите од креативен, културен и дигитален аспект на возрасните ученици преку обука која е приспособена на нивните потреби. 

Проектот е насочен кон овозможување пристап до пазарот преку онлајн платформа за соработка, поставувањето на заеднички креативни проекти и зајакнување на креативните индустрии и културата.  Преку најмалку 6 области на обука, ќе ги зајакнете вештините; можностите за работа во креативните индустрии, а истовремено ќе ги развиете дигиталните способности што ќе ја подобрат вашата вработливост.


ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ!

Рок за пријавување е до 5ти октомври 2022!  

После пријавата ќе ве контактира ментор од нашата организација за да ја започнете обуката!  Менторството и обуката се дел од пилот и за истото нема котизација!