Во рамките на проектот Circular HRM за подобрување на кружните вештини и работни места преку обука за управување со човечки ресурси, Центарот за управување со знаење
како еден од партнерите на проектот, одржа настан на отворено на 22.09.2021 година (среда) на живописната Попова Кула во Демир Капија. . На настанот бевме домаќини на
30 учесници кои активно работат во областа на човечките ресурси од различни организации.

 Учесниците имаа можност да присуствуваат и активно да учествуваат на работилницата, да ги научат активностите и алатките што ги обезбедува проектот Circular HRM и исто така имаа можност тоа да го искусат во посебна атмосфера што ја дава конкретната локација.

Работилницата започна со поздравно обраќање и воведна белешка на директорката на Центарот за управување со знаење, д-р Андријана Богдановска Ѓуровиќ и оперативниот
менаџер на Македонската асоцијација за човечки ресурси, Ѓоко Вукановски..

По краток вовед и состанок, на учесниците им беше презентиран проектот Циркуларен HRM и неговите цели. Потоа д-р Богдановска го презентираше истражувањето на Circular
HRM, со неговите главни принципи и разговараше за потенцијалот за имплементација на Circular HRM моделот во македонските компании. 

Во втората половина од денот, д-р Богдановска ја презентираше платформата за е-учење на Circular HRM моделот, по што следеше сесија за прашања и одговори и дискусија како моделот може да се имплементира во македонските компании.