Мултимедија

Opportunity4You

    

Digital Decade

    

Aim@Innovations Bootcamp Сведоштва

        

 

 

Проект PPP4Broadband - Г-дин. Бранко Ѓуровиќ ги презентира проектните резултати на завршната конференција во Брисел