Вести

Проектот NWoW4NetZero напредува!

Проектот NWoW4NetZero напредува!

Центарот за управување со знаење (ЦКМ) Македонија, кој е лидер на проектот NewWays of Working for Net Zero Emission од ERASMUS + програмата заедно со Christophe Lo Giudice од Htag by Références 🇧🇪, Françoise Kemajou и Salima Chitalia од European Think Tank Pour la Solidarité и Maria Claudia Solarte-Vasquez од 🇧🇪 TalTech – Технолошкиот универзитет во Талин 🇪🇪, како партнерски организации, беа дел од состанокот кој се одржа во јануари во Талин, Естонија.