Вести

NWoW4Net-Zero Info Day: Иднината на работата

NWoW4Net-Zero Info Day: Иднината на работата

Во рамки на проектот „Со нови начини на работа до Нула штетни емисии“ кофинансиран од Еразмус + програмата на Европската Унија преку Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност на Северна Македонија, би сакале да ве поканиме на NWoW4Net-Zero Инфо Ден.