Вести

 

Центарот за Управување со Знаење како партнер на проектот И3 од Балканската медитеранслка програма „ Образование за идеи, инвентивност и иновации – И3„ уќествуваше на втората средбана проектот во просториите на CIMM во Лимасол, Кипар  на 1-ви март, 2018.

 

На 29-30 март, 2018-та, се одржа третата транснационална средба на проектните партнери на проектот Иноплатформа од Балканско медитеранската програма на Европската Унија во канцелариите на Европскиот Универзитет во Тирана, Албаниа.

 

На 28-ми септември 2017 година во Софија се одржа почетна средба на И3 проектот, чиј носител е Бугарскиот Економски Форум.

 

Пет држави од балканско-средноморската област меѓу кои и Македонија ќе разработуваат платформа насочена кон зајакнување на конкурентноста и иновативноста на бизнис-субјектите. Платформата ќе соддржи алатки со кои компаниите би ги реализирале своите нови бизнис-идеи.

Од 12-ти до 14-ти септември, 2017 година, во Охрид ќе се оддржи иницијалниот состанок од проектот InnoPlatform, чиј носител е Центар за Управување со Знаење.