НАШИОТ ТИМ

 

 

 

 

Андријана   Бранко   Јулија   Наташа
Богдановска   Ѓуровиќ   Пелева Стојковска   Видова

 

 

Директор, Центар за Управување со Знаење

Скопје, Македонија

Образование

PhD, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

MBA, University of Sheffield, Sheffield, UK

 

Г-ѓа Богдановска е МБА постдипломец од Универзитетот Sheffield и докторант во областа на стратешкиот менаџмент – управување со знаење. Г-ѓа Богдановска има повеќе од 5 години работно искуство во раководење и администрирање на проекти од меѓународни донатори, 3 години искуство како универзитетски предавач и 3 години искуство во бизнис истражувања, анализи и консултантски услуги.

Нејзините програми успешно опфатија обука на 30 пратеници од Собранието на Р.М и повеќе од 200 партиски членови. Повеќе од 300 студенти успешно ги посетија нејзините предавања по менаџмент и маркетинг, додека повеќе од 500 жени од невладиниот сектор учествуваа на нејзините обуки.

При работата како продукт менаџер за Т-Home и Т-mobile, интернет пенетрацијата во Македонија се зголеми за три пати и се воведоа првите 3Г-картички на македонскиот пазар.

Г-ѓа Богдановска е консултант (топ 4%) за британска компанија која работи со бизнис анализи и решенија и проекти.

Бранко Ѓуровиќ е проект менаџер со 15 години прогресивно работно искуство во областите на осигурување и телекомуникации. Неговата експертиза покрива работа во организирање, развој и управување со бизнис проекти и програми, со посебно внимание на формулација и имплементација на IT и бизнис стратегии, политики и процедури. Г-дин Ѓуровиќ поседува МБА диплома од Универзитетот Sheffield и Сертификат за PRINCE 2.

Неговата способност и вештини во областа на проектниот менаџмент во комбинација со извонредните комуникациски вештини, флексибилност и адаптибилност, резултираа во повеќе од 5 години успешно раководење со меѓународни проектни тимови во QBE групацијата. Сето тоа овозоможи г-динот Ѓуровиќ да поседува уникатна меѓународна експертиза во подготовка и спроведување на стратегии за бизнис процес реинженеринг во неколку земји од ЕУ. Неговите ангажмани на меѓународно ниво опфаќаат работа на проекти во Велика Британија, Македонија, Унгарија, Естонија, Словачка, Украина, Германија и Бугарија.

Г-ѓа Пелева Стојковска е дипломиран економист на департманот за е-бизнис, при Економскиот факултет на Универзитетот Св.Кирил и Методиј- Скопје, 2011 година. Има стекнато искуство во сметководство, истражување и анализирање, маркетинг и веб-дизајн.

Во изминатите две години има стекнато искуство во разни области од економијата. Во 2012 година има работено во консултантската компанијата Нолеџ Центар преку програмата за стажирање, каде што се има стекнато со знаење од областа на истражување, анализирање, па се до корисна употреба на социјалните медиуми во работењето на компаниите. Има работено во компанијата Фреш каде ги изучувала маркетингот и рекламирањето преку интернет, како и одржувањето на веб страни. Има поминато разни обуки за сметководство, истражување и анализирање, меркетинг и веб-дизајн.

Kако дел од Центарот за Извонредност, креиран од страна на PPP4Broadband проектот, Г-ѓа Стојковска се здоби со ново знаење во делот на Јавно-Приватно Партнерство, како и со финансиски, аналитички, и вештини кои вклучуваат Excel моделирање. Со самото работење на проектот таа го збогати своето знаење во однос на изработка на физибилити студии, администрирање, организација и управување со проекти.

Во моментот работи како Соработник-истражувач за финансии во Здружението на граѓани- Центар за Управување со Знаење.

Дипломираниот правник Г-ца Наташа Видова е истражувач во областа на Активни Политики на Пазарот на Трудот во ЕУ, на Темпус Мастер Програмата “Европски Институции и Политики” на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје. Има повеќе од 5 години искуство со Законската регулатива, граѓанско и корпоративно право, правни спорови, подготвување обвиненија, деловна кореспонденција итн.

Во изминатите години има посетувано неколку обуки, предавања и семинари во различни области на правото. Во 2009 година има посетувано предавања од областа на Родови Студии во истражувачкиот центар на Евро-Балкан Институтот. Курсот кој се состоеше од два семестри беше посветен на транзицијата на жената во општеството од минатото па се до денес. Исто така во 2009 година помина две недели во Интернационалната Летна Школа во Сараево, Транзициона Правда во Југоисточна Европа. Во 2009 доби сертификат од Правниот Универзитет во Белград за учество на семинарот за Значењето на Лобирањето во Модерното Општество. Во 2012 доби сертификат за Основно Управување со проекти од Development Solution и во 2013 присуствуваше на серијата семинари за Правен Англиски и Контрадикторност на системите, правниот систем на САД, во American Corner- Скопје.

Kако дел од Центарот за Извонредност, креиран од страна на PPP4Broadband проектот, Г-ца Видова го прошири своето знаење во делот на Јавното-Приватно Партнерство, законоското регулирање и утврдување на процедурите за ЈПП, како и дфинирање на моделите на ЈПП согласно Македонската регулатива. Преку изработката на физибилити студијата Г-ца Видова го проширири знаењето во процесот за подготовка на целокуопната правна рамка за ЈПП. Изминатиот период таа се стекна и со знаење во областа на администрирање и управување со проекти.

Во моментот работи како Соработник-истражувач за правни работи во Здружението на Граѓани- Центар за Управување со Знаење.

повеќе >>